• sl
 • en
 • de

Vodenje kakovosti

Zavezanost vodstva

Učinkovit program kakovosti zahteva sodelovanje in zavezanost vodstva organizacije. Poslovodstvo BVG d.o.o.:

 • nadzor vzpostavitve sistema vodenja kakovosti (QMS)
 • komunikacija o pomembnosti izpolnjevanja zahtev vključno s stranko, pravnimi in regulativnimi zahtevami
 • vzpostavitev politike kakovosti
 • komunikacija z delom proizvodnje, ki je odgovorna za varnost produktov in kvaliteto storitev
 • zagotavljanje ustreznih virov za delovanje sistema vodenja kakovosti (QMS)
 • pregled delovanja sistema vodenja kakovosti (QMS)

Usmerjenost k strankam

 • Zagotovimo vso potrebno dokumentacijo za proizvodnjo posameznega kosa, kot na primer  specifikacija produkta, industrijska norma, predpise za vse udeležene, ki bodo izpolnjevali zahteve naročnika
 • Politika kakovosti je usmerjena k potrebam naročnika
 • Pritožbe in komentarji bodo implementirani v sistem za druge podobne izdelke, kar posledično prinese stalno izboljševanje in višjo kvaliteto

Kvaliteta

Zavezani k uresničevanju naročnikovih zahtev in stalnemu povečanju produktivnosti, brez napak in zamude, povečanju stopnje izkoriščenosti, zmanjšanju odpadkov in konstantnemu izboljševanju kvalitete. Od samega začetka sledimo ekološkim zahtevam.

Izkušnje

Odnos med delodajalcem in zaposlenimi je cenjen in spoštljiv, kar nam omogoča konstantno rast in razvoj podjetja.

 • 42 % zaposlenih dela pri BVG d.o.o. že več kot 10 let
 • 58 % zaposlenih dela pri BVG d.o.o že več kot 5 let

Kadrovski oddelek

BVG d.o.o. prepozna talent, sposobnosti, znanje in zmožnosti vsakega posameznika za opravljanje dodeljenih odgovornosti.

 • Pomagamo, usposabljamo in asistiramo ljudem, da lahko dosežejo zahtevane kompetence.
 • Skrbimo, da vsak izmed zaposlenih vrši svoje dolžnosti
 • Zagotavljamo, da vsaka oseba razume kako delo prispeva h kvaliteti produktov in storitev, prav tako pa izpolnjuje ciljno kvaliteto.
 • BVG d.o.o. vzpodbuja osebje z različnimi potenciali, da prevzamejo odgovornost za mednarodne projekte
 • Vodimo evidenco o vseh formalnih in neformalnih izobrazbah, tečajih, veščinah in izkušnjah

Nabava

Proces nakupa produktov in storitev je ena izmed najpomembnejših faz v našem sistemu vodenja kakovosti. Nabavni oddelek BVG d.o.o. se orientira po kriteriju za ocenjevanje in izbiranje dobaviteljev. Kriteriji so zasnovani na dobaviteljevih zmožnostih dobave izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve naročila in kakovosti.Ko so informacije o nakupu znane, so izdelek, postopki, proces in oprema odobreni za nakup. Zahteve za dobaviteljev QMS so jasno opisane, pregledane in odobrene v nabavnem procesu.

Nakupkeyboard_arrow_rightMaterialkeyboard_arrow_rightVodenje zalogkeyboard_arrow_rightIndustrijska obdelavakeyboard_arrow_rightProdukcijakeyboard_arrow_rightInfo v nabavo 

Material, rezalni stroji in rezalna hladila so kritični dejavniki, ki vplivajo na kakovost precizne strojne obdelave. Ravnost, okroglost in poroznost materialov so strogo nadzorovani. Surovi material prihaja od evropskih proizvajalcev v skladu z direktivo ROHS. Sistem orodij zagotavlja izpolnitev visokih zahtev stranke in kakovosti.

Stroji

Stroji so nepogrešljiv faktor v QMS. Da lahko izpolnimo vse strankine želje, od kompleksnosti in natančnosti produkta, kot njihovi količini, so naši stroji in proizvodna hala redno pregledani in okrepljeni.

BVG d.o.o. konstantno zmanjšuje sistematske in človeške napake, kar ekstremno prispeva h kvaliteti in nadzoru napak. Ta koncept produkcije zahteva veliko strojno zmogljivost.

Seznam strojev: Poglej vse stroje

Doseganje ravnotežja med izvedljivostjo, natančnostjo in produktivnostjo je univerzalna tema vsakega izdelovalca strojnih delov. Ti pomembni parametri vplivajo na kvaliteto, prav tako pa tudi največ stanejo. Ves čas stremimo k natančnosti produkta, ob tem pa tudi na zanesljivost in produktivnost.

Proizvodnja

BVG d.o.o je usposobljen za komunikacijo s strankami. Ugotavljali bomo zahteve, ki jih je opredelila stranka, vključno s specifikacijo produkta, nadzorom kvalitete, produkcijo, dostavo in kasnejših dejavnostih. Prav tako se osredotočimo na zahteve, ki jih stranke ne navedejo, so pa potrebne za določeno ali predvideno rabo.
BVG d.o.o. pregleda, ali so zahteve produkta jasno določene in ima sposobnost izpolniti vse opredeljene zahteve.

Planiranje in nadzorovanje

Da bi bil proizvodni postopek učinkovit, morajo biti vse dejavnosti skrbno načrtovane. Tehnološko načrtovanje obsega izbiro metode proizvodnje, CNC programiranje, orodja in stroje.

Stalno izboljševanje

BVG d.o.o. nenehno izboljšuje učinkovitost sistema vodenja kakovosti z uporabo politike kakovosti, revizijo rezultatov, analizo podatkov, korektivnih in preventivnih ukrepih in z vodstvenimi pregledi.

Korektivni ukrepi

Kadar se pojavijo napake ali neskladnosti, ukrepamo takoj in tako preprečujemo ponovitve istih napak.

Preventivni ukrepi

Prav tako sprejemamo ukrepe za odpravo vzrokov morebitnih neskladnosti, da bi preprečili njihovo pojavljanje med postopkom.