• sl
  • en
  • de

Garancijska izjava BVG d.o.o.

GARANCIJSKA IZJAVA BVG:

Za vse prodane izdelke jamčimo, da so brez napak v materialu in strokovnosti izdelave. Vsa druga jamstva, pisna ali ustna, eksplicitna ali implicitna in vključno, vendar ne omejeno na jamstva za prodajo ali primernost za predviden namen, so izrecno izključena. Prodajalčeva edina dolžnost v garancijskem roku bo, da bo v obdobju enega leta od datuma prodaje izdelka popravil ali zamenjal neustrezen izdelek ali del izdelka. Prodajalec bo imel pravico, da določi ali je tak del potrebno popraviti ali zamenjati. Kakršnihkoli dodatnih stroškov ni mogoče priznati, zaradi stroškov zamenjave delov, prilagoditev, popravil ali kakršnokoli delo. V vsakem primeru prodajalec ni odgovoren za nenamerno škodo in posledično izgubo. V primeru reklamacije izdelka, je le tega potrebno nemudoma vrniti prodajalcu (stroške transporta vnaprej plača kupec). Ta jamstva ne veljajo za izdelke ali dele, ki so izpostavljeni napačni rabi, površnemu upravljanju, škodi zaradi nesreče, okvari zaradi nepravilne namestitve ali popravil, spremembam ali pritrditvi na druge izdelke, ki niso del proizvajalčeve ponudbe. Ko imajo vratna samozapirala možnost zaustavitve, je treba uporabiti dodatno omejitev, da se zaradi grobega odpiranja ne poškodujejo vrata in ključavnica. Za izdelke pri katerih je navedeno, da ustrezajo evropskemu standardu EN1154 (vratna samozapirala, antipanik okovje) so certifikati priloženi oz. jih je možno dostaviti. Ker BVG d.o.o. Kranj nima nadzora nad pogoji, pod katerimi se uporabljajo izdelki, BVG d.o.o. Kranj izrecno ne jamči za ustreznost in popolnost nasvetov ali priporočil, ki jih da kupcu. Prav tako BVG d.o.o. Kranj ne jamči, da vsak izdelek ustreza vsakemu standardu izdelave in predpisu v vsaki državi. Prav tako BVG d.o.o. ni vezan na pogoje sporazumov kupca z ostalimi strankami. Garancija velja le ob predložitvi računa.